Филмовите жанрове са много на брой, но в сравнение с някои други, драмата определено излиза на преден план. Точно един такъв филм е Краят на пътуването, който за пръв път официално ни бе представен на 31-ви юли. От този ден още не е изминало кой знае колко много време, затова и пропусналите възможността да гледат филма могат да поправят временно допуснатата грешка. В центъра на сюжета се изправят две ярки личности, всеки един от които е мохикан в своята област и при това няма да отстъпи от своите принципи. Въпросът е сега кой от двамата ще падне жертва и кой ще стане победител в този напрегнат сблъсък на двама истински интелектуалци и доказани с времето корифеи.

    Краят на пътуването ни запознава с Дейвид Уолъс и Липски, като съответно те са писател и журналист. По принцип в света на романите животът изглежда много по-различен, отколкото е в действителност. Дали това няма да се окаже основната причина, поради която журналистът се съмнява в качествата на иначе знаменития и обичан от всички автор? С такава именно цел – да се убеди в истинността на неговата личност – журналистът предприема това пътуване да осъществи интервю с писателя. Какво ще стане по време на срещата и няма ли да се стигне до ожесточени конфликти и словесни спорове? Ще разберем отговорите на тези и на още много други въпроси само при положение, че изгледаме целия филм. Той ще ни предложи много повече, отколкото изглежда на пръв поглед – в това зрителите могат да са сигурни.